پشتیبانی سایت

خدمات پشتیبانی محصول شامل بروزرسانی ، آموزش ، رفع اشکالات فنی سایت ، افزودن و پیکربندی امکانات

پشتیبانی سطح دو


به روز رسانی سایت به آخرین نسخه
افزودن ماژول و بهینه سازی بنا به نیاز مشتری
انجام به روز رسانی
رفع اشکال از طریق پورتال کاربران
مشاوره تلفنی در ساعات کاری
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق ایمیل
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق پیامک

پشتیبانی سطح سه


اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق پیامک
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق ایمیل
مشاوره تلفنی در ساعات کاری
رفع اشکال از طریق پورتال کاربران
انجام به روز رسانی
تغییر چیدمان صفحات و ماژول ها
افزودن ماژول و بهینه سازی بنا به نیاز مشتری
به روز رسانی سایت به آخرین نسخه
اطلاع رسانی در مورد حفره های امنیتی
بررسی سایت از نظر SEO
رفع اشکال فارسی سازی قالب
رفع اشکال فارسی سازی افزونه ها در نحوه نمایش
انتقال سایت در صورت نیاز به سرور مورد نظر

پشتیبانی سطح چهار


اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق پیامک
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق ایمیل
مشاوره تلفنی در ساعات کاری
رفع اشکال از طریق پورتال کاربران
انجام به روز رسانی
تغییر چیدمان صفحات و ماژول ها
افزودن ماژول و بهینه سازی بنا به نیاز مشتری
به روز رسانی سایت به آخرین نسخه
اطلاع رسانی در مورد حفره های امنیتی
بررسی سایت از نظر SEO
رفع اشکال فارسی سازی قالب
رفع اشکال فارسی سازی افزونه ها در نحوه نمایش
انتقال سایت در صورت نیاز به سرور مورد نظر
ارتقا سرعت لود سایت
تهیه نسخه های پشتیبان از سایت
رفع اشکال کارکرد افزونه ها در صورت امکان
پشتیبانی تلفنی شبانه روزی

پشتیبانی سطح پنج


اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق پیامک
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق ایمیل
مشاوره تلفنی در ساعات کاری
رفع اشکال از طریق پورتال کاربران
انجام به روز رسانی
تغییر چیدمان صفحات و ماژول ها
افزودن ماژول و بهینه سازی بنا به نیاز مشتری
به روز رسانی سایت به آخرین نسخه
اطلاع رسانی در مورد حفره های امنیتی
بررسی سایت از نظر SEO
رفع اشکال فارسی سازی قالب
رفع اشکال فارسی سازی افزونه ها در نحوه نمایش
انتقال سایت در صورت نیاز به سرور مورد نظر
ارتقا سرعت لود سایت
تهیه نسخه های پشتیبان از سایت
رفع اشکال کارکرد افزونه ها در صورت امکان
پشتیبانی تلفنی شبانه روزی
ارائه مشاوره جهت افزایش درآمد سایت
ارسال DVD آموزش طراحی سایت

ارتقا سایت های جوملایی


به روز رسانی سایت به آخرین نسخه
بررسی افزونه ها منطبق بر آخرین نسخه