مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:

واحد پول:
پشتیبانی سطح دو -
به روز رسانی سایت به آخرین نسخه
افزودن ماژول و بهینه سازی بنا به نیاز مشتری
انجام به روز رسانی
رفع اشکال از طریق پورتال کاربران
مشاوره تلفنی در ساعات کاری
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق ایمیل
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق پیامک

پشتیبانی سطح سه -
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق پیامک
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق ایمیل
مشاوره تلفنی در ساعات کاری
رفع اشکال از طریق پورتال کاربران
انجام به روز رسانی
تغییر چیدمان صفحات و ماژول ها
افزودن ماژول و بهینه سازی بنا به نیاز مشتری
به روز رسانی سایت به آخرین نسخه
اطلاع رسانی در مورد حفره های امنیتی
بررسی سایت از نظر SEO
رفع اشکال فارسی سازی قالب
رفع اشکال فارسی سازی افزونه ها در نحوه نمایش
انتقال سایت در صورت نیاز به سرور مورد نظر


پشتیبانی سطح چهار -
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق پیامک
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق ایمیل
مشاوره تلفنی در ساعات کاری
رفع اشکال از طریق پورتال کاربران
انجام به روز رسانی
تغییر چیدمان صفحات و ماژول ها
افزودن ماژول و بهینه سازی بنا به نیاز مشتری
به روز رسانی سایت به آخرین نسخه
اطلاع رسانی در مورد حفره های امنیتی
بررسی سایت از نظر SEO
رفع اشکال فارسی سازی قالب
رفع اشکال فارسی سازی افزونه ها در نحوه نمایش
انتقال سایت در صورت نیاز به سرور مورد نظر
ارتقا سرعت لود سایت
تهیه نسخه های پشتیبان از سایت
رفع اشکال کارکرد افزونه ها در صورت امکان
پشتیبانی تلفنی شبانه روزی


پشتیبانی سطح پنج -
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق پیامک
اطلاع رسانی به روز رسانی از طریق ایمیل
مشاوره تلفنی در ساعات کاری
رفع اشکال از طریق پورتال کاربران
انجام به روز رسانی
تغییر چیدمان صفحات و ماژول ها
افزودن ماژول و بهینه سازی بنا به نیاز مشتری
به روز رسانی سایت به آخرین نسخه
اطلاع رسانی در مورد حفره های امنیتی
بررسی سایت از نظر SEO
رفع اشکال فارسی سازی قالب
رفع اشکال فارسی سازی افزونه ها در نحوه نمایش
انتقال سایت در صورت نیاز به سرور مورد نظر
ارتقا سرعت لود سایت
تهیه نسخه های پشتیبان از سایت
رفع اشکال کارکرد افزونه ها در صورت امکان
پشتیبانی تلفنی شبانه روزی
ارائه مشاوره جهت افزایش درآمد سایت
ارسال DVD آموزش طراحی سایت


ارتقا سایت های جوملایی -
به روز رسانی سایت به آخرین نسخه
بررسی افزونه ها منطبق بر آخرین نسخه

300,000ریال به صورت یک بار

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.166.123.247) در سیستم ثبت خواهد شد.

Powered by WHMCompleteSolution